AK Kalabus

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

V čtvrtém dílu naší série o umělé inteligenci se budeme tentokrát zabývat směrnicí o odpovědnosti za umělou inteligenci. Tato směrnice je klíčovou součástí balíčku opatření, který má za cíl podpořit implementaci umělé inteligence.

Akt o umělé inteligenci – Používání systémů biometrické identifikace

V třetím článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte definici tohoto systému dle Aktu o umělé inteligenci a bližší podmínky používání systému biometrické identifikace na dálku „v reálném čase“ na veřejně přístupných místech pro účely prosazování práva dle Aktu o umělé inteligenci.

Akt o umělé inteligenci – Zakázané postupy

Ve druhém článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte, které konkrétní postupy v oblasti umělé inteligence jsou dle Aktu o umělé inteligenci zakázány a jaké sankce případně hrozí za porušení těchto zákazů.

Akt o umělé inteligenci – Obecné informace

V úvodním článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte obecné informace o Aktu o umělé inteligenci, tj. jaké jsou cíle jeho přijetí, současný stav legislativního procesu, co je jeho předmětem, oblast působnosti a základní definice.

Zpráva o udržitelnosti podniku – Co jsou to ESG oblasti?

ESG vymezuje oblasti, které jsou rozhodné pro pochopení toho, jak podnik přistupuje k otázce udržitelnosti. V našem článku se dozvíte například, jaké konkrétní skutečnosti se v rámci daných oblastí reportují a jaké podklady je třeba před reportováním připravit.

Souhlas vlastníka letištního pozemku s provozováním letišť a odvolání tohoto souhlasu

Dnešním příspěvkem se pokusíme přispět k bližšímu pochopení zdánlivě samozřejmého pojmu letiště a popsat některé aspekty existence provozního povolení, zejména pak souhlas vlastníka letištního pozemku s provozem letiště. Je vymezení pojmu uvedené v zákoně bezproblémové nebo je dotvářeno judikaturou? Jaký je vztah letiště a provozního povolení, jsou vzájemně podmíněné nebo mohou existovat samostatně oba či jeden z institutů? Zákonné […]

Podmínky pro rozhodnutí soudu o zřízení věcného břemene provozování letiště

Jak jsme si řekli v minulých příspěvcích, podle zákona probíhá zřízení věcné břemene provozování letiště takto: O veřejném zájmu jsme si říkali také již minule. Pokud je letiště součástí integrovaného záchranného systému, je záložním letištěm, či dále má význam jako zelená travnatá plocha, či jiný význam pro ochranu přírody, měl by provozovatel veřejný zájem u soudu […]

Konec škodlivého metanu? Evropský parlament dal zelenou zásadnímu nařízení

Evropský parlament přijal dne 114 hlasy (15 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování) návrh nového nařízení, které cílí na snížení emisí metanu v energetice, zejména pak v odvětví ropy, fosilního plynu, uhlí a biometanu, který je vstřikován do plynové sítě. Poslanci dále navrhují, aby legislativa postihla také petrochemický sektor. [1] Kde se vzal metan? Metan je silný […]