AK Kalabus

Akt o umělé inteligenci – Vysoce rizikové systémy UI

V šestém článku naší série o umělé inteligenci představíme tzv. vysoce rizikové systémy umělé inteligence (dále jen „vysoce rizikové systémy UI“). Tento pojem byl představen v rámci již známého Aktu o umělé inteligenci (dále jen „Akt“), přičemž se jedná o jednu ze tří rizikových úrovní. Jsou definovány jako systémy UI, které představují...

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Pravidla pro uvádění systémů UI na trh

V rámci pátého článku naší série o umělé inteligenci se budeme věnovat pravidlům, která upravují uvádění systémů UI na trh. Tato pravidla s sebou přinesl schválený Akt o umělé inteligenci, a mají za úkol nejen zajistit bezpečnost a důvěryhodnost systémů UI uváděných na trh, ale také chránit základní hodnoty Unie a práva...

Číst dál »

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

V čtvrtém dílu naší série o umělé inteligenci se budeme tentokrát zabývat směrnicí o odpovědnosti za umělou inteligenci. Tato směrnice je klíčovou součástí balíčku opatření, který má za cíl podpořit implementaci umělé inteligence.

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Zakázané postupy

Ve druhém článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte, které konkrétní postupy v oblasti umělé inteligence jsou dle Aktu o umělé inteligenci zakázány a jaké sankce případně hrozí za porušení těchto zákazů.

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Obecné informace

V úvodním článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte obecné informace o Aktu o umělé inteligenci, tj. jaké jsou cíle jeho přijetí, současný stav legislativního procesu, co je jeho předmětem, oblast působnosti a základní definice.

Číst dál »

Zpráva o udržitelnosti podniku – Co jsou to ESG oblasti?

ESG vymezuje oblasti, které jsou rozhodné pro pochopení toho, jak podnik přistupuje k otázce udržitelnosti. V našem článku se dozvíte například, jaké konkrétní skutečnosti se v rámci daných oblastí reportují a jaké podklady je třeba před reportováním připravit.

Číst dál »

Souhlas vlastníka letištního pozemku s provozováním letišť a odvolání tohoto souhlasu

Dnešním příspěvkem se pokusíme přispět k bližšímu pochopení zdánlivě samozřejmého pojmu letiště a popsat některé aspekty existence provozního povolení, zejména pak souhlas vlastníka letištního pozemku s provozem letiště. Je vymezení pojmu uvedené v zákoně bezproblémové nebo je dotvářeno judikaturou? Jaký je vztah letiště a provozního povolení, jsou vzájemně podmíněné nebo mohou existovat samostatně...

Číst dál »

Podmínky pro rozhodnutí soudu o zřízení věcného břemene provozování letiště

Jak jsme si řekli v minulých příspěvcích, podle zákona probíhá zřízení věcné břemene provozování letiště takto: O veřejném zájmu jsme si říkali také již minule. Pokud je letiště součástí integrovaného záchranného systému, je záložním letištěm, či dále má význam jako zelená travnatá plocha, či jiný význam pro ochranu přírody, měl by...

Číst dál »

Konec škodlivého metanu? Evropský parlament dal zelenou zásadnímu nařízení

Evropský parlament přijal dne 114 hlasy (15 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování) návrh nového nařízení, které cílí na snížení emisí metanu v energetice, zejména pak v odvětví ropy, fosilního plynu, uhlí a biometanu, který je vstřikován do plynové sítě. Poslanci dále navrhují, aby legislativa postihla také petrochemický sektor. [1] Kde se...

Číst dál »

Klimaticky neutrální budovy již od roku 2028? Evropský parlament podpořil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

Budovy v EU představují 36 % podíl na emisích skleníkových plynů. Padne na ně také 40 % konečné spotřeby energie, přičemž 75 % budov je stále energeticky neúčinných. Nejvíce jsou budovy energeticky poháněny zemním plynem (až 42 % spotřebované energie na vytápění prostor v rezidenčním sektoru), naftou (až 14 %) a uhlí...

Číst dál »

Soudní zřízení věcného břemene provozování letiště – martyrium nebo přehledný proces?

Část provozovatelů letišť bude dříve či později stát před otázkou, jak zajistit užívání pozemků, na kterých letiště provozuje. Menšina těch šťastnějších provozovatelů letištní pozemky vlastní. Ty ostatní čeká buď nejistota, v horším případě i zánik letiště nebo řešení v podobě trvalého právního zabezpečení provozu letiště. Zákon o civilním letectví dal do rukou...

Číst dál »