AK Kalabus

Generativní umělá inteligence: Umělá inteligence jako vynálezce?

Generativní umělá inteligence (GPAI) přináší svým uživatelům řadu nových možností. Nejenže dokáže odpovídat na otázky nebo vytvářet obrázky, které mohou být autorskými díly, ale také „vymýšlet“ nové věci, které lze považovat za vynálezy. V tomto článku z naší série o GPAI se zaměříme na vnitrostátní a unijní právní úpravu související...

Číst dál »

Generativní umělá inteligence: Výzva pro autorské právo

V tomto článku navážeme na předchozí téma, a to generativní umělou inteligenci neboli GPAI, jak ji definuje Akt o umělé inteligenci. Budeme se zabývat možnými následky legislativních změn pro GPAI v souvislosti s českým autorským právem, přičemž se zaměříme na klíčové aspekty, jako jsou originalita, autorství, vytěžování dat a nové...

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci: Pravidla pro generativní umělou inteligenci

Generativní umělá inteligence se stává stále významnější součástí technologického a kreativního prostředí. Právě rozmach nástrojů generativní umělé inteligence jako ChatGPT nebo Copilot výrazně ovlivnil finální a schválené znění Aktu o umělé inteligenci (dále také jako „Akt“), který přináší významné změny v regulaci těchto nástrojů. Nejzásadnější změnou je klasifikace těchto systémů jako...

Číst dál »

Umělá inteligence na pracovišti: Soulad s etickými zásadami

V naší sérii článků o umělé inteligenci na pracovišti jsme již zmínili, že zaměstnavatel by měl při implementaci umělé inteligence zařídit nejen soulad s právními předpisy, ale i etickými principy. V tomto článku se proto zaměříme na konkrétní etická pravidla, která by měla být při využívání systémů umělé inteligence na pracovišti dodržována. Transparentnost...

Číst dál »

Umělá inteligence na pracovišti: Soulad s BOZP a případné sankce

V tomto článku z naší série týkající se implementace umělé inteligence na pracoviště si představíme dopad umělé inteligence na pravidla BOZP a také sankce, které hrozí zaměstnavatelům při porušení jeho povinností, které mu ukládá Akt o umělé inteligenci, a kterým jsme se věnovali v předchozím článku. Jak ovlivní umělá inteligence pravidla BOZP? Již...

Číst dál »

Umělá inteligence na pracovišti: Povinnosti zaměstnavatele

Umělá inteligence se stává klíčem moderního pracovního prostředí. Tím se otevírají dveře inovacím a efektivitě, ale také novým výzvám a povinnostem pro zaměstnavatele. Možná rizika související s používáním umělé inteligenci a nástroje k jejich prevenci jsme již představili v minulém článku. V tomto článku se naopak zaměříme na konkrétní povinnosti zaměstnavatelů při implementaci a...

Číst dál »

Umělá inteligence na pracovišti: Jak zajistit její bezpečné použití

Umělá inteligence se čím dál rychleji stává nedílnou součástí moderního pracovního prostředí. Zatímco umělá inteligence nabízí řadu výhod, její samotné používání v zaměstnání vyžaduje především důkladné seznámení se s příslušnou právní úpravou, zejména s Aktem o umělé inteligenci. V tomto článku se zaměříme zejména na to, jaká rizika může implementace umělé inteligence...

Číst dál »

Podpora inovací v rámci Aktu o umělé inteligenci

Na první pohled se může zdát, že Akt o umělé inteligenci přináší pouze omezení a překážky pro poskytovatele systémů UI. Evropská komise v důvodové zprávě k Aktu o umělé inteligenci však zdůrazňuje, že umělou inteligenci chápe jako rychle se vyvíjející technologickou oblast, která vyžaduje nové formy regulace a prostor pro bezpečné experimentování....

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Dozor a monitorování trhu

V našem předchozím článku jsme nastínili, že povinnosti poskytovatele uvedením systému UI na unijní trh nezanikají. Akt o umělé inteligenci (dále jen „Akt“) upravuje způsob provádění kontrol ex post, a to pomocí pravidel monitorování trhu a dozoru nad ním. Cílem tohoto článku je zmíněný proces monitorování trhu přiblížit a představit...

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Vysoce rizikové systémy UI

V šestém článku naší série o umělé inteligenci představíme tzv. vysoce rizikové systémy umělé inteligence (dále jen „vysoce rizikové systémy UI“). Tento pojem byl představen v rámci již známého Aktu o umělé inteligenci (dále jen „Akt“), přičemž se jedná o jednu ze tří rizikových úrovní. Jsou definovány jako systémy UI, které představují...

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Pravidla pro uvádění systémů UI na trh

V rámci pátého článku naší série o umělé inteligenci se budeme věnovat pravidlům, která upravují uvádění systémů UI na trh. Tato pravidla s sebou přinesl schválený Akt o umělé inteligenci, a mají za úkol nejen zajistit bezpečnost a důvěryhodnost systémů UI uváděných na trh, ale také chránit základní hodnoty Unie a práva...

Číst dál »

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

V čtvrtém dílu naší série o umělé inteligenci se budeme tentokrát zabývat směrnicí o odpovědnosti za umělou inteligenci. Tato směrnice je klíčovou součástí balíčku opatření, který má za cíl podpořit implementaci umělé inteligence.

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Zakázané postupy

Ve druhém článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte, které konkrétní postupy v oblasti umělé inteligence jsou dle Aktu o umělé inteligenci zakázány a jaké sankce případně hrozí za porušení těchto zákazů.

Číst dál »

Akt o umělé inteligenci – Obecné informace

V úvodním článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte obecné informace o Aktu o umělé inteligenci, tj. jaké jsou cíle jeho přijetí, současný stav legislativního procesu, co je jeho předmětem, oblast působnosti a základní definice.

Číst dál »