AK Kalabus

Podpora inovací v rámci Aktu o umělé inteligenci

Na první pohled se může zdát, že Akt o umělé inteligenci přináší pouze omezení a překážky pro poskytovatele systémů UI. Evropská komise v důvodové zprávě k Aktu o umělé inteligenci však zdůrazňuje, že umělou inteligenci chápe jako rychle se vyvíjející technologickou oblast, která vyžaduje nové formy regulace a prostor pro bezpečné experimentování. Současně však musí dojít k […]

Akt o umělé inteligenci – Dozor a monitorování trhu

V našem předchozím článku jsme nastínili, že povinnosti poskytovatele uvedením systému UI na unijní trh nezanikají. Akt o umělé inteligenci (dále jen „Akt“) upravuje způsob provádění kontrol ex post, a to pomocí pravidel monitorování trhu a dozoru nad ním. Cílem tohoto článku je zmíněný proces monitorování trhu přiblížit a představit jeho právní úpravu. V prvé řadě […]

Akt o umělé inteligenci – Vysoce rizikové systémy UI

V šestém článku naší série o umělé inteligenci představíme tzv. vysoce rizikové systémy umělé inteligence (dále jen „vysoce rizikové systémy UI“). Tento pojem byl představen v rámci již známého Aktu o umělé inteligenci (dále jen „Akt“), přičemž se jedná o jednu ze tří rizikových úrovní. Jsou definovány jako systémy UI, které představují vysoké riziko pro zdraví a […]

Akt o umělé inteligenci – Pravidla pro uvádění systémů UI na trh

V rámci pátého článku naší série o umělé inteligenci se budeme věnovat pravidlům, která upravují uvádění systémů UI na trh. Tato pravidla s sebou přinesl schválený Akt o umělé inteligenci, a mají za úkol nejen zajistit bezpečnost a důvěryhodnost systémů UI uváděných na trh, ale také chránit základní hodnoty Unie a práva fyzických osob. Jak totiž uvádí […]

Směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci

V čtvrtém dílu naší série o umělé inteligenci se budeme tentokrát zabývat směrnicí o odpovědnosti za umělou inteligenci. Tato směrnice je klíčovou součástí balíčku opatření, který má za cíl podpořit implementaci umělé inteligence.

Akt o umělé inteligenci – Používání systémů biometrické identifikace

V třetím článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte definici tohoto systému dle Aktu o umělé inteligenci a bližší podmínky používání systému biometrické identifikace na dálku „v reálném čase“ na veřejně přístupných místech pro účely prosazování práva dle Aktu o umělé inteligenci.

Akt o umělé inteligenci – Zakázané postupy

Ve druhém článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte, které konkrétní postupy v oblasti umělé inteligence jsou dle Aktu o umělé inteligenci zakázány a jaké sankce případně hrozí za porušení těchto zákazů.

Akt o umělé inteligenci – Obecné informace

V úvodním článku naší série o Aktu o umělé inteligenci se dozvíte obecné informace o Aktu o umělé inteligenci, tj. jaké jsou cíle jeho přijetí, současný stav legislativního procesu, co je jeho předmětem, oblast působnosti a základní definice.

Zpráva o udržitelnosti podniku – Co jsou to ESG oblasti?

ESG vymezuje oblasti, které jsou rozhodné pro pochopení toho, jak podnik přistupuje k otázce udržitelnosti. V našem článku se dozvíte například, jaké konkrétní skutečnosti se v rámci daných oblastí reportují a jaké podklady je třeba před reportováním připravit.