AK Kalabus

Souhlas vlastníka letištního pozemku s provozováním letišť a odvolání tohoto souhlasu

Dnešním příspěvkem se pokusíme přispět k bližšímu pochopení zdánlivě samozřejmého pojmu letiště a popsat některé aspekty existence provozního povolení, zejména pak souhlas vlastníka letištního pozemku s provozem letiště. Je vymezení pojmu uvedené v zákoně bezproblémové nebo je dotvářeno judikaturou? Jaký je vztah letiště a provozního povolení, jsou vzájemně podmíněné nebo mohou existovat samostatně oba či jeden z institutů? Zákonné […]

Podmínky pro rozhodnutí soudu o zřízení věcného břemene provozování letiště

Jak jsme si řekli v minulých příspěvcích, podle zákona probíhá zřízení věcné břemene provozování letiště takto: O veřejném zájmu jsme si říkali také již minule. Pokud je letiště součástí integrovaného záchranného systému, je záložním letištěm, či dále má význam jako zelená travnatá plocha, či jiný význam pro ochranu přírody, měl by provozovatel veřejný zájem u soudu […]

Konec škodlivého metanu? Evropský parlament dal zelenou zásadnímu nařízení

Evropský parlament přijal dne 114 hlasy (15 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování) návrh nového nařízení, které cílí na snížení emisí metanu v energetice, zejména pak v odvětví ropy, fosilního plynu, uhlí a biometanu, který je vstřikován do plynové sítě. Poslanci dále navrhují, aby legislativa postihla také petrochemický sektor. [1] Kde se vzal metan? Metan je silný […]

Klimaticky neutrální budovy již od roku 2028? Evropský parlament podpořil revizi směrnice o energetické náročnosti budov

Budovy v EU představují 36 % podíl na emisích skleníkových plynů. Padne na ně také 40 % konečné spotřeby energie, přičemž 75 % budov je stále energeticky neúčinných. Nejvíce jsou budovy energeticky poháněny zemním plynem (až 42 % spotřebované energie na vytápění prostor v rezidenčním sektoru), naftou (až 14 %) a uhlí (až 3%). V rámci druhé vlny […]

Soudní zřízení věcného břemene provozování letiště – martyrium nebo přehledný proces?

Část provozovatelů letišť bude dříve či později stát před otázkou, jak zajistit užívání pozemků, na kterých letiště provozuje. Menšina těch šťastnějších provozovatelů letištní pozemky vlastní. Ty ostatní čeká buď nejistota, v horším případě i zánik letiště nebo řešení v podobě trvalého právního zabezpečení provozu letiště. Zákon o civilním letectví dal do rukou provozovatelů funkční nástroj – možnost […]

Klíčový posun pro evropskou klimatickou revoluci – Evropský parlament přijal návrhy balíčku Fit for 55

Ambiciózní plán EU na snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 je zase o krok blíže svému provedení. Evropský parlament přijal v úterý 18. dubna 2023 některé zásadní návrhy Evropské komise, jenž jsou součástí legislativního balíčku Fit for 55. Těmito návrhy jsou: Reforma v emisních povolenkách   Systém obchodování s emisními povolenkami neboli ETS […]

Věcné břemeno provozování letiště – zbytečná aktivita nebo strategická nutnost?

Podle zákona o civilním letectví může soud rozhodnutím zajistit podmínky pro řádné provozování letiště zřízením věcného břemene. Soud může zatížit věcným břemenem ve prospěch provozovatele letiště ty pozemky, na kterých se letiště nachází. Myslíte, že je potřeba absolvovat složité a dlouhé soudní řízení? A že je nutné pečlivě shromažďovat množství podkladů a dokumentů pro takové […]