JUDr. Tomáš Kalabus (nar. 1972) je advokátem zapsaným v České advokátní komoře. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně.
Prvnickou fakultu absolvoval v roce 1998. Po absolutoriu pracoval postupn jako notsk koncipient v Notsk kanceli JUDr. Evy Jaklov, notky v Praze (2001 - 2003) a jako advoktn koncipient v advoktn kanceli JUDr. Frantika Severina, advokta v Brn (1998 - 2000, 2003 - 2005).

V z 2005 spn sloil advoktn zkouky a stal se lenem esk advoktn komory jako advokt. Dne 17. jna 2005 zaloil vlastn advoktn kancel.

JUDr. Tom Kalabus byl lenem Notsk komory esk republiky jako notsk koncipient, pot lenem esk advoktn komory jako advoktn koncipient.

Bhem studia (1993 - 1997) praktikoval v advoktn kanceli JUDr. Ing. Jana Vermouska, advokta v Moravsk Tebov a zorganizoval a vedl (1994 - 1997) kurz ppravy k pijmacm zkoukm na prvnickou fakultu (na gymnziu Matye Lercha v Brn) kadoron cca pro 35 poslucha.Během praxe notářského koncipienta připravoval standardní notářské dokumenty - notářské zápisy o založení všech typů obchodních společností, o změnách v těchto společnostech, o prohlášeních účastníků a o právních úkonech ze závazkových vztahů; připravoval sepis závětí, jednal s účastníky a prováděl úkony v dědickém řízení.V rmci sv praxe advoktnho koncipienta provdl zastoupen klient v zen ped soudy, jak v obchodnch tak obanskoprvnch vcech, vetn agendy podle zkona o rodin.V rmci obchodnho prva pmo zajioval poradenstv a kompletn prvn servis pro stedn velk obchodn a vrobn spolenosti Jihomoravskho regionu, vetn pedn reklamn a komunikan agentury. Pmo realizoval projekty zmn ve vlastnick struktue obchodnch spolenost. Vypracovval obchodn smlouvy pro podnikovou klientelu se specializac na vrobn podniky a reklamn sektor. Provdl poradenstv a zastoupen pedn medicnsk spolenosti regionu ve sporu o nekalou sout, vetn jejho zastoupen ve sprvnm zen ve specializovan agend medicnskch prepart.Provdl obhajobu v trestnch vcech kompletnm zastoupenm v celm trestnm zen. Zajioval kompletn prvn servis realitnm kancelm dlouhodobou ppravou smluvnch dokument pi dispozicch s nemovitostmi.Poskytoval dlouhodob poradenstv, vetn zastoupen ped soudy u klient se specializovanmi pedmty podnikn - civiln letectv, medicnsk preparty, reklamn produkty, dopravn zazen.V souasn dob se pipravuje na rigorzn zen na Prvnick fakult v Brn s clem zskat titul JUDr. v oboru obchodnho prva.

C U R R I C U L U M   V I T A E