Nae advoktn kancel byla zaloena JUDr. Tomem Kalabusem, advoktem zapsanm v esk advoktn komoe, dne 17. jna 2005. Od potku se zamujeme na individuln pstup ke kadmu klientovi. Akcentujeme jedinenost a souasn prunost takto poskytovanch prvnch slueb.Dnen doba pin rozshl zmny v ekonomick oblasti a rychle se mnc prvn prosted. My klademe draz na kvalitn, vysoce odborn a dsledn poskytnut prvn sluby.Naim clem je zajistit klientovi co nejjistj prvn postaven a souasn rychlou realizaci navrenho prvnho een. Pouze prvn sluba poskytnut vas m pro nae klienty smysl a to nejen ekonomick.Poskytujeme prvn sluby ve vech oborech prva jako komplexn slubu. Prvn sluby poskytujeme formou soustavnho osobnho poradenstv, konzultacemi, sepisem i pipomnkovnm prvnch smluv, i dokument, zastupovnm klienta pi obchodnch jednnch se smluvnmi partnery. Samozejmost je celkov zastoupen v zen ped soudy i sttnmi orgny.Souasn spolupracujeme s auditory, etnmi specialisty a soudnmi znalci a jsme schopni poskytnout plnou prvn slubu i v tchto parametrech.

V O D E M . . .

Novinky . . .